2. Components FAPAMAC

AMPA MARISTES VALLDEMIA

c/La Riera, 124

08301 Mataró  ampa@maristesvalldemia.com

AMPA MARISTES LA IMMACULADA

c/Valencia, 370

08009 Barcelona immaculada.apa@maristes.cat

 AMPA MARISTES MONTSERRAT

 Avda. de Catalunya,   3

25002 Lleida ampa.maristesmontserratlleida@gmail.com

 AMPA MARISTES CHAMPAGNAT

 c/Dos de Maig, 67

08912 Badalona ampamaristesbadalona@gmail.com

AMPA MARISTES IGUALADA

c/Salvador Espriu, 10

08700 Igualada ampamaristesigualada@gmail.com

AMPA MARISTES GIRONA

Avda. Josep Tarradelles, 5-7

17006 Girona

AMPA MARISTES SANTS-LES CORTS

c/Antoni Capmany, 80

08014 Barcelona

AMPA MARISTES RUBI

c/ de Magallanes, 65

08191 RUBI

ampa.m.r@terra.es